نقشه امپسی (Empathy) چیست؟ چرا و چگونه از آن استفاده کنیم؟

نقشه امپسی ابزار و برنامه ای است که به طراحان و برنامه نویسان کمک می کند تا بتوانند تحلیل درستی از رفتار کاربران سایت در هنگام نمونه سازی اولیه به دست بیاورند.

هدف اصلی و نهایی یک طراح سایت، این است که کاربران بتوانند با طراح ساخته شده او ارتباط برقرار کنند. ابزارها و قالب های زیادی در ساخت سایت وجود دارد؛ ولی از آنجایی که در این قالب ها، ساخته های از پیش تعیین شده ای وجود دارد، نمی توان تمامی ایده های یک طراح را با آن پیاده سازی کرد و صرفا یک سایت برای نمایش محصولات و خدمات است که فقط می توان با آن کارایی اولیه را پیاده سازی کرد.

طراحی سایت بیشتر از اینکه به دانستن تکنیک ها و فنی نیاز داشته باشد، بیشتر باید به بعد روانشناسی آن نگاه شود. هدف سایت، شناخت مشتریان و نوع رفتار آن ها، روانشناسی رنگ از نمونه مواردی هستند که طراح به کمک برنامه نویس و دیگر اعضای تیم باید در نمونه سازی اولیه و قبل از شروع به کار در نظر بگیرند. در اینجا بهترین راه برای بدست آوردن بیشترین بازخورد، استفاده از نقشه امپسی است.

نقشه امپسی چیست؟

همانطور که گفتیم زمانی یک طراحی( که می تواند هر نوع طرحی باشد؛ ولی منظور ما بیشتر در این مقاله طراحی وب سایت است) می تواند به خوبی پیاده سازی شود که شما بتوانید درک عمیقی از کاربر، تفکر و احساسات آن ها در راستای هدف فعالیت خود بدست بیاورید.

نقشه امپسی یک ابزار تیمی است که به شما کمک می کند تا به درک و شناخت عمیق از کاربران دست پیدا کنید. اگر قصد ایجاد یک تجربه کاربری عالی را محصولات و خدمات خود داشته باشید، بهترین راه استفاده از نقشه امپسی یا همان نقشه همدلی و انتقال فکر است.

چه زمانی از نقشه امپسی باید استفاده کنیم

نقشه امپسی یک برنامه یا ابزار فیزیکی نیست، در واقع این نقشه یک مدل انتزاعی و فکری است و به عبارتی دیگر یک مدل و طرحی روانشناسانه است و شامل فاکتورها و المان هایی است که به شما در درک و شناخت رفتاری کاربر کمک می کند؛ فقط باید بتوانید به هر المان و عامل پاسخ درست و مناسبی بدهید. این مدل نقشه باید بعد از اینکه رفتار و نیازهای کاربر را درک کرده اید و قبل از نوشتن ویژگی های محصولات، طرح سازی کنید. اگر اطلاعات و داده های اولیه به دست آمده از رفتار کاربران دقیق باشد، با پیاده سازی این نقشه می توانید یک طرح کلی از رفتار کاربران نیز به دست بیاورید و براساس آن شروع به طرح ریزی عملی کنید.

 .در طراحی و فعالیت بر روی نقشه امپسی باید سوالات متعددی را در نظر بگیرید تا به شما در شناخت کاربران کمک کند. این سوالات بیشتر باید در بعد روانشناسی و در جهت شناخت رفتاری کاربران باشد و پاسخ های به دست آمده را در یک قالب و نمودار شناختی قرار دهید.

عناصر نقشه امپسی

نقشه امپسی به 4 بخش تقسیم می شود که هر بخش به یکی از ویژگی های کلیدی و اصلی رفتاری کاربران مرتبط است: گفتار، فعالیت، فکر و احساس.

برای اینکه بتوانید نقشه امپسی را به صورت کامل اجرا کنید، موارد زیر را در نظر بگیرید:

احساس : نشان دهنده حالت احساسی کاربر است. احساس کاربر در مورد تجربه استفاده از ابزار یا طرح چیست؟

فکر: در خصوص اینکه کاربر به چه چیزهایی در هنگام استفاده از محصول یا خدمات فکر می کند؟

دیدن: کاربر در هنگام استفاده از ابزار یا خدمات به چیزی بیشتر از همه نگاه و دقت می کند؟ در واقع خطر مسیر چشمی کاربر چگونه است؟

گفتار: کاربر در هنگام استفاده از محصول  چه موردی را بیان می کند؟

اثر گذاشتن: چه مواردی ممکن است بر روی کاربر در هنگام استفاده از محصول یا خدمات اثر بگذارد؟

درد( مشکل): نقاط درد کاربر در هنگام استفاده از محصول یا خدمات چیست؟

هدف: کاربر در هنگام استفاده از محصول به دنبال چه چیزی است و عبارتی دیگر، هدف او چیست؟