چگونگی ایجاد و خواندن نقشه سایت با زبان برنامه نویسی PHP

با استفاده از زبان برنامه نویسی php، چگونگی ایجاد و خواندن نقشه سایت را در این مقاله اموزشی برنامه نویسی کاملا توضیح خواهیم داد.

ایجاد نقشه سایت با زبان برنامه نویسی php

زبان برنامه نویسی PHP چه کاربردی دارد؟ نقشه سایت راهی است که به وبمستر کارها این اجازه را می دهد تا بتوانند تمامی صفحات طراحی شده را به موتورهای جستجو معرفی کنند تا توسط آن ها مورد پیمایش قرار گیرند. در ساده ترین حالت، نقشه سایت یک فایل XML است که شامل URLهای کل سایت با متاتگ های اضافی برای هر URL که این متاتگ ها شامل اطلاعاتی در خصوص آخرین به روزرسانی، تعداد تغییرات و اولویت های URLها می باشد که به موتورهای جستجو کمک می کند به طور هوشمندانه تری سایت شما را پیمایش کنند.

در این مقاله ما می خواهیم به شما آموزش بدهیم که چگونه میتوان یک نقشه سایت را با زبان برنامه نویسی PHP ایجاد کنید. پس با سایت کار باشید.

ایجاد نقشه سایت با زبان برنامه نویسی PHP

قبل از اینکه وارد این آموزش شویم، لازم است که شما حتما زبان برنامه نویسی php را بلد باشید و با کدهای آن آشنایی داشته باشید، چون در غیر این صورت نمی توانید استفاده درستی از این مقاله کنید.

قدم اول ایجاد یک فایل PHP است و نام ذخیره سازی برای آن را  sitemap.php قرار دهید.

 Sample Structure Of XML Sitemap//

<?"xml version="1.0" encoding="UTF-8?>

<"urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9>

 <url>

  <loc>http://www.example.com/index.php </loc>

  <lastmod>2016-01-23T18:00:15+00:00</lastmod>

 <url/>

<urlset/>

Database Structure//

) 'CREATE TABLE 'post

 ,link' text NOT NULL'

(,date' text NOT NULL'

 ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1

php?>

;('header('Content-type: application/xml

 

;"host="localhost$

;"username="root$

;""=password$

;"databasename="sample$

;(connect=mysql_connect($host,$username,$password$

;(db=mysql_select_db($databasename$ 

;("get_result=mysql_query("select * from post$

;"echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>"."\n

;"echo "<urlset xmlns='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9'>"."\n

"echo 

<url>

 <loc>http://talkerscode.com/</loc>

 <lastmod>2016-01-23T18:00:15+00:00</lastmod>

 <changefreq>daily</changefreq>

<url/>

<url>

 <loc>http://talkerscode.com/about.php</loc>

 <lastmod>2016-01-23T18:00:15+00:00</lastmod>

 <changefreq>daily</changefreq>

</url>

<url>

 <loc>http://talkerscode.com/contact.php</loc>

 <lastmod>2016-01-23T18:00:15+00:00</lastmod>

 <changefreq>daily</changefreq>

;"<url/>

((while($row=mysql_fetch_array($get_result

}

;"< echo "<url

 ;"<echo "<loc>".$row['link']."</loc

 ;"<echo "<lastmod>".$row['date']."</lastmod

;"< echo "<changefreq>daily</changefreq

;"< echo "</url

{

;"<echo "</urlset

<?

خب حالا کمی کدهای بالا بررسی می کنیم که متوجه شویم دقیقا چه اتفاقی در حال افتادن است.

دراینجا، ما یک پایگاه داده به نام Post ایجاد کردیم و سپس تمام لینک های پست (POST) و داده های ایجاد شده را داخل آن ذخیره می کنیم. بعد یک عنوان مناسب برای نشان دادن فایل XML در مرورگرها در نظر گرفتیم، سپس ساختار نقشه سایت را نوشتیم و تمامی مواردی که را که در پایگاه داده ذخیره کرده بودیم را برداشتیم ( به اصطلاح get کردیم) و در نقشه سایت قرار دادیم.

پس از آن ما نقشه سایت خود را نشان دادیم و تمامی متن هایی را که در یک مرورگر مشاهده می کنیم را کپی کرده و یک فایل sitemap.xml ایجاد می کنیم و متن های کپی شده را داخل این فایل قرار می دهیم.

به راحتی شما توانستید یک نقشه سایت با استفاده از زبان برنامه نویسی php ایجاد کنید. اما حالا می خواهیم به شما بگوییم که چگونه با استفاده از زبان برنامه نویسی php، فایل XML را بخوانید.

همانطور که می دانید، XML یک متن ساده و قابل انعطاف است که نقش مهمی را در تبادل بین داده های مختلف برروی وب و دیگر مکان ها انجام می دهد. حالا می خواهیم بدانیم چگونه می توانیم نقشه سایت را با استفاده از زبان برنامه نویسی PHP بخوانیم.

خواندن نقشه سایت با زبان برنامه نویسی php

مانند قبل یک فایل php ابتدا می سازیم و نام آن read_XML.php می گذاریم و دستورات زیر را داخل آن قرار می دهیم:

<html>

<body>

<"div id="wrapper>

php?>

xml = <<<XML$

 <employee>

  </"employee name="Amar" age="29" salary="25000 >

  </"employee name="Rahul" age="22" salary="18000>

  </"employee name="Aarti" age="31" salary="40000>

  </"employee name="Pooja" age="27" salary="27000>

  </"employee name="Manoj" age="34" salary="31000>

  </"employee name="Shivam" age="24" salary="20000>

  </"employee name="Preeti" age="30" salary="18000>

 <employee/>

;XML

;(employees = new SimpleXMLElement($xml$

(foreach($employees as $employee

}

 ;"echo $employees['name'], "\n

 ;"echo $employees['age'], "\n

;" echo $employees['salary'], "\n

 ;"<echo "<br><br

{

<?

<div/>

<body/>

<html/>


در اینجا ( مثال) ما بسته به جزئیات کاربر مانند نام، سن و حقوق ، دستورات XML مربوطه را نوشتیم. پس از آن از تابع simpleXMLElement برای خواندن فایل XML و ایجاد یک شی که متغیرهای XML را بخواند و برای هرحلقه نشان بدهد، استفاده کردیم.

به همین راحتی شما توانستید با استفاده از زبان برنامه نویسی php، دستورات نقشه سایت را بخوانید.